กลอนสนุกๆ

รักนะ

กลอนวันครู มิถุนายน 2, 2010

Filed under: กลอนวันครู — beerjiraporn @ 7:42 pm

ครูคนแรกนั้นหนอคือพ่อแม่
ที่ดูแลเลี้ยงเราเฝ้าสั่งสอน
ตั้งแต่เกิดกายาเอื้ออาทร
หนาว ฝน ร้อน สอนเสริมแต่งเติมใจ

พ่อแม่คนที่สองรองจากท่าน
คุณครูนั้นแน่แท้ช่วยแก้ไข
เติมปัญญา เติมชิวิตเติมจิตใจ
เราจึงได้เป็นลูกศิษย์ คิดแต่ดี

ขอนบน้อม พร้อมจิต คารวะ
เหนือเกศะ ด้วยพระคุณการุณย์นี้
ไหว้พ่อแม่ ครูบา ผู้อารีย์
พระคุณที่ มากหนอ ขอบูชา

 


Advertisements
 

กลอนเพื่อน พฤษภาคม 27, 2010

Filed under: กลอนเพื่อน — beerjiraporn @ 6:48 pm

 

กลอนกวนๆ

Filed under: กลอนกวนๆ — beerjiraporn @ 6:43 pm

 

กลอนขอโทษ

Filed under: กลอนขอโทษ — beerjiraporn @ 6:38 pm

 

กลอนอกหัก

Filed under: กลอนอกหัก — beerjiraporn @ 6:34 pm

 

กลอนคิดถึง

Filed under: กลอนคิดถึง — beerjiraporn @ 6:23 pm

         

 

 

 

กลอนรัก

Filed under: กลอนรัก — beerjiraporn @ 5:55 pm