กลอนสนุกๆ

รักนะ

กลอนวันครู มิถุนายน 2, 2010

Filed under: กลอนวันครู — beerjiraporn @ 7:42 pm

ครูคนแรกนั้นหนอคือพ่อแม่
ที่ดูแลเลี้ยงเราเฝ้าสั่งสอน
ตั้งแต่เกิดกายาเอื้ออาทร
หนาว ฝน ร้อน สอนเสริมแต่งเติมใจ

พ่อแม่คนที่สองรองจากท่าน
คุณครูนั้นแน่แท้ช่วยแก้ไข
เติมปัญญา เติมชิวิตเติมจิตใจ
เราจึงได้เป็นลูกศิษย์ คิดแต่ดี

ขอนบน้อม พร้อมจิต คารวะ
เหนือเกศะ ด้วยพระคุณการุณย์นี้
ไหว้พ่อแม่ ครูบา ผู้อารีย์
พระคุณที่ มากหนอ ขอบูชา

 


 

กลอนเพื่อน พฤษภาคม 27, 2010

Filed under: กลอนเพื่อน — beerjiraporn @ 6:48 pm

 

กลอนกวนๆ

Filed under: กลอนกวนๆ — beerjiraporn @ 6:43 pm

 

กลอนขอโทษ

Filed under: กลอนขอโทษ — beerjiraporn @ 6:38 pm

 

กลอนอกหัก

Filed under: กลอนอกหัก — beerjiraporn @ 6:34 pm

 

กลอนคิดถึง

Filed under: กลอนคิดถึง — beerjiraporn @ 6:23 pm

         

 

 

 

กลอนรัก

Filed under: กลอนรัก — beerjiraporn @ 5:55 pm